Ogranci Primorsko-goranskog saveza

OGRANCI PRIMORSKO-GORANSKOG SAVEZA

Prema članku 14. Statuta Primorsko-goranskog saveza ogranak PGS-a temeljni je organizacijski oblik stranačkog organiziranja, a osniva se na području jedne jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) ili iznimno za više jedinica lokalne samouprave, a na osnovu odluke Predsjedništva Stranke. Primorsko-goranski savez ima 23 ogranka. Ogranak Rijeka najveći je i najaktivniji ogranak, s obzirom da se i sjedište Stranke nalazi u Rijeci.

TOP